Kutlu Peygamber Efendimiz (sav)'in Dilinden Cennet

Birçok kişinin hayalindeki cennet; bulutların içinde, bir sis perdesinin ardında, beyaz rengin hakim olduğu, aydınlık fakat puslu bir rüyalar alemidir. Ancak bu tamamen yanlış bir cennet anlayışıdır. Çünkü Yüce Allah’ın Kuran'da inanan kullarına vaat ettiği ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği cennet, insan aklının kavramakta zorlanacağı olağanüstü güzellikte ve gerçek bir hayattır.

Her insan hayatı boyunca birçok kez cennet kavramıyla karşılaşır, ancak Yüce Allah’ın bize vaat ettiği cennetin eşsiz güzelliğini ve sonsuz nimetlerini hakkıyla kavrayamamış olabilir. Bu nedenle yazımızda, insanların cennetteki eşsiz güzellikleri tanımalarına ve sonsuza kadar sürecek olan nimetleri tüm detayları ile öğrenmelerine vesile olmaya çalışacağız. Zira hem "Orada diledikleri her şey onlarındır; Katımız'da daha fazlası da var." (Kaf Suresi, 35) diye bildiren Kuran ayetleri hem de Peygamberimiz (sav)'in hadisleri, bizleri pek çok insanın daha önce hiç düşünmemiş olabileceği cennetteki bazı nimetlerden haberdar etmektedir.

Cennetteki Zenginlik ve Bolluk

Cennette sunulan tüm zenginlik, dünya şartlarının aksine insanların gönüllerince yaşayacakları, hiçbir zaman bitme, tükenme endişesi duymayacakları, Allah'ın sonsuz güzellikteki sanatının tecellilerini ve göz kamaştıran büyük bir ihtişamı kapsayan, en üst estetik özellikleri ve uyumu sunan, müminlerin istek ve tutkularına hitap eden bir zenginliktir. Nitekim Kuran'da bildirilen "Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün" (İnsan Suresi, 20) ayetiyle cennetteki bu zenginliğe dikkat çekilmiştir.

Bir hadiste Peygamberimiz (sav), cennetin nelerden inşa edildiğini soran bir kişiye şöyle cevap vermiştir:

”Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zâferandır...” [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]

Kıymetli Taşların ve Madenlerin Bolluğu

Allah, Kuran'da bildirdiği "Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler." (Vakıa Suresi, 15) ayetiyle cennette çeşitli mücevherler ve kıymetli taşların varlığına dikkat çeker.

Cennetle ilgili olarak Kuran'da ve hadislerde bahsi geçen inci, altın ve gümüş gibi mücevherler, tüm insanların ittifakla beğendikleri, bunlarla süslenmiş eşyaları görmekten zevk aldıkları güzelliklerdir. Başka bir cennet nimeti olarak inciden bahsedilen hadislerden biri ise şöyledir:

“Cennetliklerin başlarında taçlar vardır. Taçtaki tek inci, meşrık (Doğu) ile mağrib (Batı) arasını aydınlatır.“ [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]

Cennet Mekanlarının Güzelliği

Dünyanın en güzel mekanları arasında saraylar, köşkler hep ilk sıralarda yer alır. Dünyada sınırlı sayıda bulunan bu mekanlar, cennette kusursuz ve en görkemli halleriyle Allah'ın sevdiği kullarının yaşadığı mekanlar olarak sonsuza kadar var olacaklardır. Yüce Allah bir ayetinde "…onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafaat vardır ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler." (Sebe Suresi, 37) buyurarak bu gerçeği bildirmiştir.

Kutlu Peygamberimiz (sav)’in cennet mekanlarındaki zenginlik ve bolluğu tarif ettiği bir hadis şöyledir:

“Cennetin içinde inciden bir saray vardır. O sarayın içinde kırmızı yakuttan yetmiş konak vardır. Her konağın içinde yeşil zebercedden (zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş) yetmiş ev vardır. Her evin içinde yetmiş taht, her taht üzerinde de her renkten yetmiş yatak vardır. Her evin içinde yetmiş sofra, her sofranın üzerinde de yetmiş çeşit yemek vardır. Keza her evin içinde yetmiş adet hizmetçi vardır...” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 323/554]

Cennetteki Çarşı ve Giyecekler

Peygamberimiz (sav)'in hadislerde haber verdiğine göre, cennet çarşılarında insanlar istedikleri her şeyden diledikleri kadar alabileceklerdir. Orada alış veriş söz konusu olmayacak, herkes her beğendiğine sahip olabilecektir. Bu mekanlardaki nimet çeşitleri ise insanların daha önce hiç görmedikleri ve hayalini bile kurmadıkları türden nimetler olacaktır. Allah bol ihsanıyla herkese tüm beğenip arzuladıklarını verecek kimsenin hiçbir şeyi eksik olmayacaktır. Hadislerde bu durumdan şöyle bahsedilir:

“Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki melekler orayı ziyaret ederler. Orada gözlerin mislini görmediği, kulakların duymadığı ve kalplere gelmeyen nimetler vardır. Canımızın istediği her şey bize getirilir. Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur…” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]

“...Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür...” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]

Cennetteki ihtişamın, sınırsız nimetin ve yaşanacak olan güzel hayatın anlaşılması ve bunun Allah'ın alemlere üstün kıldığı Peygamber Efendimiz’in dilinden aktarılması ise insanların cennete olan özlemlerini ve bu hayatı kazanmak için harcayacakları çabayı artıracaktır.